XXVI. ročník Literárnej súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára (uzávierka: 30. 9. 2018)

04.08.2018 02:38

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov

vypisujú

XXVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

 

PROPOZÍCIE: Literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom zhovára