Literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom zhovára (uzávierka: 30. 9. 2018)

Literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom zhovára (uzávierka: 30. 9. 2018)

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov

vypisujú

XXVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO

PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

 

Propozície súťaže

1. Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:

I. PRÓZA

II. POÉZIA

2. Vekové kategórie:

I. MLÁDEŽ 15 – 20 rokov

II. DOSPELÍ nad 20 rokov – neobmedzene

3. Tematické oblasti:

a) bez obmedzenia žánru a témy

b) „Osmičky v dátumoch našich dejín“

4. Podmienky:

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

Príspevky do súťaže treba poslať:

a) v 3 exemplároch písaných na PC/strojom (sú určené pre porotu) na adresu:

Verejná knižnica Michala Rešetku Hasičská č. 1, 911 82 Trenčín

b) jeden exemplár na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk

Uzávierka súťaže je 30. 9. 2018.

Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.

Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

Práce bude posudzovať odborná porota renomovaných autorov – členov Spolku slovenských spisovateľov

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2018.

Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na www.vkmr.sk.

Kontakt: Jana Poláková, Inovecká 3/44, 91101 Trenčín, tel.: 0910 176524

Tešíme sa na Vaše príspevky!