Ocenenia Literárneho fondu za rok 2016: Úspech členov SSS a vydavateľských počinov Vydavateľstva SSS, SSS a EMSA ČD

15.06.2017 10:04

V utorok 13. 6. t. r. v Zichyho paláci v Bratislave odovzdávali ocenenia Sekcie pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu (LF) za rok 2016 predseda výboru Erik Ondrejička, riaditeľ LF Ladislav Serdahély a predsedovia porôt.   Diela za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu zhodnotila a laudáciá na autorov víťazných knižných diel predniesla predsedníčka poroty prof. Mária Bátorová. Hlavnú Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 získal Anton Hykisch, člen SSS, za román Verte cisárovi. Za vydanie jeho knihy získalo uznanie Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Prémie v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu získali: za oblasť poézie Ján Tazberík, člen SSS, za básnickú zbierku Svetlo a iné stroje (Spolok slovenských spisovateľov), v kategórii próza Veronika Viola Stern Fischerová a Homolová Tóthová za dielo Mengeleho dievča (Ikar), v kategórii dráma Stanislav Štepka za dielo To nemá chybu (RND), v kategórii literatúra pre deti a mládež Viera Švenková, členka SSS, za dielo Anička má prázdniny (VSSS), v kategórii literatúra faktu Ivan Mrva za dielo Slovenské dejiny pre každého (Perfekt), v kategórii literárna veda Ján Zambor za dielo Vzlyky nahej duše: Ivan Krasko v interpretáciách (LIC) a v kategórii esejistika Dalimír Hajko, člen SSS, za dielo Antické provokácie (SSS).

Anton Hykisch (vľavo) preberá hlavnú Cenu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016, ktorú mu udelila Sekcia pre pôvodnú literatúru LF za román Verte cisárovi. Blahoželá mu riaditeľ LF Ladislav Szerdahély. Foto © Štefan Cifra

 

    

Prémie v rámci Ceny Literárneho fondu za slovenskú pôvodnú tvorbu si z rúk Erika Ondrejičku (na fotografiách vpravo) prevzali aj členovia SSS Ján Tazberík (vľavo), Viera Švenková (v strede) a Dalimír Hajko (vpravo). Foto © Štefan Cifra

FOTOGALÉRIA: Ocenenia Literárneho fondu za rok 2016 (13. 6. 2017)

 

V rámci Ceny Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku za rok 2016 výsledky zhodnotil a laudáciá na autorov víťazných diel predniesol predseda poroty Marián Hatala. Hlavnú Cenu Ivana Kraska získala Alena Sabuchová za dielo Zadné izby (AMMA), prémie v rámci Ceny Ivana Kraska získali Michal Baláž za básnickú zbierku Ø a Ivana Kladivíková Miháliková za básnickú zbierku Kovanie v krokoch. Obe diela vyšli v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD).

Na podujatí odovzdali aj dve Ceny LF Imre Madácha za pôvodné diela v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny, hlavnú Cenu za pôvodné dielo získal Árpád Tőzsérza za knihu ImágókImága (Kalligram), ako aj dve Ceny LF Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny, z ktorých získal hlavnú Cenu za pôvodné dielo Július Paňko za knihu Karbykamjanistoho poliaZárezy kamenistého poľa (SUSS) a Cenu za preklad diela Jána Hrušovského Dve sestry – Dvi sestry (LIRA) Ivan Jackanin.

Všetkým víťazom blahoželáme.

Redakcia

(Uverejnené: 15. 6. 2017; Aktualizované: 16. 6. 2017)