Svet poézie Borisa Brendzu a Štefana Cifru

09.10.2015 09:10

V piatok 9. októbra 2015 sa uskutočnilo vo V-klube v Bratislave v rámci Dní slovenskej literatúry 2015 aj podujatie SVET POÉZIE Borisa Brendzu a Štefana Cifru, dvoch šéfredaktorov časopisov SSS – Dotyky Literárny týždenník. Podujatie sa uskutočnilo vzápätí po besede šéfredaktora Literárneho týždenníka a so známy prozaikom Pterom Jarošom, autorom kultovej knihy Tisícročná včela.

Súčasťou komorného podujatia bola okrem autorského čítania z vlastnej poézie aj prezentácia najnovších básnických zbierok slovenských básnikov Štefana Cifru Čo s takým človekom? a Borisa Brendzu Ochutnať z plameňa.

Pôvodne sa mala prezentovať aj zbierka Jána Tazberíka Spodný bod svetla, ktorá získala Prémiu Literárneho fondu za poéziu v rámci Ceny za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu a Cenu Spolku slovenských spisovateľov za rok 2014. Básnik sa však zo zdravotných dôvodov nemohol na podujatí zúčastniť.

Podujatie, ktoré priblížilo tvorbu Š. Cifru a B. Brendzu aj prostredníctvom recenzných ohlasov na ich najnovšie zbierky takisto prešlo do voľnej diskusie o tvorbe básnikov, ale aj o podmienkach vydávania a šírenia pôvodnej literatúry v súčasnom svete a našej spoločnosti, kde je, žiaľ, vytláčaná na okraj záujmu médií i štátnej politiky, i o hodnotovom význame a poslaní poézie a prózy vo svete súčasníka. Program takisto obohatilo hudobné trio v zložení Alžbeta Struňáková, Nikola Ovčarovičová a Mária Pindešová.

-red-

 

Fotogaléria: Svet poézie Borisa Brendzu a Štefana Cifru (9. 10. 2015)