Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov – NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2018

18.09.2019 08:55
polok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry vydané v minulom kalendárnom roku a v rámci nich môže udeliť aj prémie.

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/ceny-a-premie-sss/nominacie-knih-na-ceny-sss-za-rok-2018/

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry vydané v minulom kalendárnom roku a v rámci nich môže udeliť aj prémie.

V tomto roku autori a vydavatelia prihlásili do súťaže celkovo 61 kníh slovenskej pôvodnej literatúry, ktoré vyšli v roku 2018 – z toho v kategórii Poézia 24 kníh, v kategórii Próza 18 kníh, v kategóriách Literatúra pre deti a mládež 5 kníh, v kategórii Literatúra faktu 9 kníh a v kategóriách Literárna veda a esejistika 5 kníh.

Odborná porota v tomto roku navrhla 20 NOMINOVANÝCH KNÍH NA CENY A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV.

Viac tu: NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2018