Literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Termín do 30. 9. 2021)

13.05.2021 12:10

Matica slovenská a Miestny odbor MS v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov, krajská odbočka v Trenčíne a mesto Trenčín  vypisujú

XXXIX. ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

Prečítajte si
 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE