PROPOZÍCIE celoštátnej literárnej súťaže Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Termín do 30. 9. 2021)

13.05.2021 11:38

Matica slovenská a Miestny odbor MS v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov, krajská odbočka v Trenčíne a mesto Trenčín  vypisujú

XXXIX. ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 28 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Zastrešuje ju Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, odbočkou Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v Trenčíne a mestom Trenčín.

Súťaž má poetický názov Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Odbornej porote predsedá bez jedinej výnimky už takmer tri desaťročia básnik Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS; práce pravidelne hodnotia ďalší členovia poroty – básnik Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka a tajomník SSS, spisovateľka Margita Ivaničková, tajomníčka výboru odbočky SSS v Trenčíne, a Janka Poláková, dlhoročná predsedníčka MO MS, členka literárneho klubu Omega a členka výboru odbočky SSS v Trenčíne.

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Žánre

I. PRÓZA ● II. POÉZIA

Vekové kategórie

MLÁDEŽ (15 – 20 rokov) ● DOSPELÍ

Tematické oblasti

a) Mňa kedys' zvádzal svet
Literárno-umelecké spracovanie generačného poznania z pôsobenia v iných krajinách a kultúrach, vektory manipulácie vnímania i gravitácie k domovu pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Országha-Hviezdoslava, jednej z najvýraznejších osobností našej literárnej histórie a kultúry.
b) bez obmedzenia žánru a témy
V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, z väčších diel ukážky max. v rozsahu 7 strán, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

Súťaž nie je určená pre členov spisovateľských organizácií.

Posielanie príspevkov do súťaže
● Tri exempláre (napísané na PC/strojom) pošlite na adresu:
Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská ulica č. 1, 911 82 Trenčín
Jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk.
Príspevky do súťaže môžete posielať do 30. 9. 2021.
Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
● Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
● Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov.
Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.
● Súťažiaci uvedie súhlas / nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.
● Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov.
● Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2021. Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.

Vybrané práce zverejníme v tematickom bulletine.

KONTAKT: Janka Poláková (mobil: 0910 176 524)
Inovecká 3/44, 911 01 Trenčín
Tešíme sa na Vaše príspevky!