Spolok slovenských spisovateľov udelil Ceny za rok 2017 (8. 11. 2018)

14.11.2018 08:43

V Galérii mesta Bratislavy v Pálfiho paláci sa vo štvrtok 8. 11. 2018 uskutočnilo slávnostné odovzdá­vanie výročných cien a prémií Spolku slovenských spisovateľov(SSS) za knižnú tvorbu roku 2017. Otvoril ho predseda SSS Miroslav Bie­lik, ktorý pripomenul dlho­dobé úsilie SSS v oblasti pod­pory slovenskej pôvodnej tvor­by. Podujatie, na ktorom ude­lili v jednotlivých kategóriách šesť hlavných cien a päť pré­mií, moderoval tajomník SSS Štefan Cifra.

VIAC: Spolok slovenských spisovateľov udelil Ceny za rok 2017 (8. 11. 2018)

Laureáti Cien a nositelia Prémií Spolku slovenských spisovateľov s členmi hodnotiacej komisie a zástupcami vedenia SSS. Z odovzdávania výročných Cien a prémií SSS 8. 11. v Galérii mesta Bratislava v Pálfiho paláci na Panskej ul. Foto: Milan Panić