Slovensko-slovanský fenomén Európy – Pavol Jozef Šafárik

29.06.2016 21:39

Účastníci kolokvia Dunajské elégie – srbskí básnici i členovia SSS sa zúčastnili vo štvrtok 23. 6. na akadémii Pavol Jozef Šafárik – slovensko-slovanský fenomén Európy (k 155. jeho výročiu úmrtia), ktoré usporiadala Srbská ambasáda v Bratislave v spolupráci so Združením slovanskej vzájomnosti. Srbský ambasádor Šani Dermaku i predseda Združenia spisovateľov Srbska Radomír Andrič ocenili význam slovenského velikána európskeho formátu J. P. Šafárika pre srbské národné dejiny, ktorý ako riaditeľ a profesor Srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade  presadzoval aj výučbu srbčiny (Srbská čítanka), bol editorom významných diel vydaných v najstaršej srbskej (i slovanskej) národnej inštitúcii Matici srbskej (1826), priekopníkom srbskej filológie a archeológie, a tým všetkým sa nezmazateľne zaslúžil aj o pozdvihnutie srbského národného vedomia v časoch maďarizácie.

Michal Eliáš

Historik PhDr. Michal Eliáš poukázal na priekopnícky význam diela P. J Šafárika pre celý slovanský svet, najmä jeho Slovanských starožitností (1837), tak v oblasti slavistickej vedy a histórie, ako aj v pozitívnom vplyve na oživenie národného povedomia viacerých slovanských národov. Podujatie uvádzal Stanislav Bajaník, zúčastnili sa ho aj predseda Svetového združenia Slovákov Vladimír Skalský a podpredseda OZ Slováci v Čechách Pavel Obrcian. Starú srbskú pieseň a neznámu slovenskú ľudovú pieseň zo Šumiaca Od širokoho Dunaja, o Slovákoch roztratených po svete, zaspieval operný spevák Ivan Ožvát.

(Zdroj: -šc-: Slovensko-slovanský fenomén  Európy – Pavol Jozef Šafárik. In.: Literárny týždenník 25 – 26 (2016), ročník XIX., s. 2)

Predsednícky stôl akadémie o P. J. Šafárikovi na Srbskom veľvyslanectve v Bratislave. Foto: Štefan Cifra

 

PREČÍTAJTE SI: V Bratislave sa uskutočnil Medzinárodný literárny festival za účasti básnikov zo siedmich štátov DUNAJSKÉ ELÉGIE