Putujúce pero – vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

23.12.2018 17:38

Dňa 12. decembra 2018 sa v zasadacej miestnosti Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Putujúce pero. Spoluorganizátormi súťaže boli Prešovský samosprávny kraj (PSK), Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Súťaže sa mohli zúčastniť stredoškoláci Prešovského samosprávneho kraja.

Čítať VIAC.

Foto: Jana Krupová