PRIPOMÍNAME SI 90. výročie nedožitých narodenín slovenského spisovateľa ĽUDOVÍTA FUCHSA, ktorý bol členom SSS

04.07.2016 16:18

ĽUDOVÍT FUCHS (* 4. 7. 1926 – † 4. 6. 2015) – 90. VÝROČIE NARODENIA

* 4. 7. 1926 sa narodil vo Zvolene Ľudovít Fuchs († 4. 6. 2015 Bratislava), slovenský básnik, autor literatúry pre deti, redaktor, spisovateľ, ktorý bol členom Spolku slovenských spisovateľov. V rod­nom meste chodil do základnej školy i do gymnázia, kde roku 1946 aj zmaturoval. Zapísal sa na Prírodovedeckú fa­kultu Karlovej univerzity v Prahe, no vzhľadom na vážne zdravotné ťažkosti musel štúdium prerušiť. V roku 1948 si doplnil vzdelanie na Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici a začal pracovať ako uči­teľ Strednej školy chlapčenskej a dievčenskej vo Zvolene. Vysoko­školské štúdium ukončil v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave... PREČÍTAJTE SI MEDAILÓN: FUCHS, Ľudovít (†).