PRIESKUM O LITERÁRNOM TÝŽDENNÍKU – časopise Spolku slovenských spisovateľov – POKRAČUJE! – Prispejte k skvalitneniu LT

10.04.2019 11:30

Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku (ELEKTRONICKÝ FORMULÁR)

 

Vážení čitatelia,

ako sme avizovali v prvých tohtoročných Literárnych týždenníkoch, od začiatku roka 2019 sa usilujeme skvalitniť náš časopis tak z hľadiska tematického zamerania, obsahu, úrovne žurnalistických žánrov, ako aj jeho výtvarnej a grafickej úpravy. Systematicky sme začali posilňovať esejistickú tvorbu, ale aj kratšie žurnalistické žánre ako fejtón, glosa či črta. Reprofilovali sme rubriku komentárov na Analýzy a prognózy/Z domova a zo sveta. Popri recenzovaní podujatí z oblasti divadla, hudby a spevu sme sa začali intenzívnejšie venovať aj recenzistike filmov. Rozvinuli sme už úspešnú stranu pre Vizuálne umenie – s profilmi výtvarných umelcov, hodnoteniami ich diel a výstav. Začalo sa nám dariť prinášať reportáže, či už zo súčasnosti, alebo z oblasti kultúrnej histórie. Obnovili sem dvojstranu so slovenskou pôvodnou literárnou tvorbou – s prózou a poéziou, kde uverejňujeme aj tvorbu víťazov literárnych súťaží. Postupne sa usilujeme skvalitňovať i recenznú dvojstranu, čoho dokladom je nárast záujmu o publikovanie. Ako novú profilujeme stranu Zo sveta literatúry – s príspevkami, recenziami a ukážkami z tvorby zahraničných i slovenských krajanských spisovateľov, či s informáciami o prekladoch diel našich spisovateľov zahraničí. V rubrike Servis naďalej prinášame správy zo života SSS, z regionálneho literárneho života, jubileá i nekrológy, knižné novinky či obsahy časopisov. Trvalej obľube sa teší štandardná zadná strana LT – s humoristickým LiTERÁRIOM, karikatúrami a Fórom kultúrnej verejnosti – s čitateľskými názormi a pohľadmi na rozličné témy.

V záujme prehĺbenia kvality LT si vás dovoľujeme požiadať o zapojenie do ankety, v ktorej chceme zmapovať váš záujem o jednotlivé rubriky, ako aj získať podnety a informácie, o ktoré témy by ste mali na stránkach nášho časopisu záujem.

Odpovede nám môžete posielať na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.sk alebo poštou na adresu Literárny týždenník, Laurinská 2, 815 84 Bratislava.

V LT 13 – 14/2019 uverejňujeme prvé výsledky ankety, v ktorých bude pokračovať aj v nasledujúcom LT. Teší nás, že sa nám ozývate z celého Slovenska.

Ďakujeme za dlhodobú dôveru a podporu nášho časopisu.

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka

 

Textový súbor Čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku

 

(Uverejnené: 27. 3. 2019; aktualizované: 10. 4. 2019)