Pocta pre jubilanta ADOLFA KOBELU

08.11.2021 16:35

  Členovia výboru odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Trenčianskeho kraja Margita Iva­ničková, Štefan Gardoň a Janka Poláková s radosťou osobne v Borčiciach navštívili člena SSS jubilanta ADOLFA KOBELU. Ženám sa ohľaduplne zvyčajne blahoželá k „významnému“ životnému jubileu, ale pán Kobela sa dožil obdivuhodných 85 rokov v ešte obdivuhodnejšej psychickej kondícii. Aj o generácie mladšie ročníky môžu jubilantovi žičlivo závidieť tvorivú aktivitu, neuveriteľnú pamäť a najmä zanie­tenosť pre pravdu a lásku k slovenskému národu.

Hostia odovzdali jubilantovi Čestnú poctu SSS, podpísanú aj nedávno zosnulým predsedom SSS Mi­roslavom Bielikom, ktorý sa, žiaľ, tejto osobnej náv­števy už nedožil, a tajomníkom SSS Štefanom Ci­from. Gratulanti mu odovzdali o. i. výtlačok prvé­ho čísla novovznikajúceho magazínu odbočky SSS Trenčianskeho kraja s názvom Literárna studňa, v ktorom má jubilant zverejnený medailón. Adolfo­vi Kobelovi online (počas tefefonického hovoru) za­blahoželal osobne aj tajomník SSS a šéfredaktor Li­terárneho týždenníka Š. Cifra.

ČÍTAŤ VI AC

Adolf Kobela (v popredí) s Margitou Ivaničkovou (vľavo),
Štefanom Gardoňom-Kaštýľskym a Jankou Polákovou
Foto: archív autorky