Oznámenie pre záujemcov o účasť na Kongrese slovenských spisovateľov (Možnosť prihlásenia do 26. 8. 2016)

16.08.2016 13:56

Vážení členovia Spolku slovenských spisovateľov,

vážení záujemcovia o účasť na plánovanom kongrese,

v prípade Vášho záujmu o  účasť na Kongrese slovenských spisovateľov, ktorý sa uskutoční 22. a 23. 9. 2016 v Trenčianskych Tepliciach, sa môžete prihlásiť na e-maile spolspis@stonline.sk, resp. fyzickou poštou do piatka 26. augusta tohto roku. V prihlásení uveďte svoje osobné údaje, predovšetkým meno a priezvisko, adresu, e-mail a telefonický kontakt. Organizátori privítajú najmä aktívnu účasť (referát, koreferát, poskytnutie metodickej, organizačno-technickej, resp. inej pomoci a pod.).

Možnosti účasti na kongrese sú limitované kapacitne i finančne, keďže sa na ňom zúčastňujú okrem referujúcich spisovateľov a publicistov spomedzi zástupcov SSS, partnerských spisovateľských organizácií – Slovenského centra PEN, Klubu literatúry faktu a Klubu nezávislých spisovateľov –, národnostných menšín na Slovensku a viacerých spoluorganizátorov či zástupcov literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov i ďalšie osobnosti slovenského a zahraničného literárneho života. Na kongres je pozvaných vyše tridsať hostí – spisovateľov a publicistov z viacerých štátov Európy, najmä zástupcov spisovateľských organizácií, s ktorými organizátori kooperujú, vrátane zahraničných Slovákov. Okrem toho účasť prisľúbili viacerí čestní hostia, najmä zástupcovia verejných orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky, a zástupcovia orgánov verejnej správy a samosprávy v širšom regióne Trenčína.

Na záver si dovoľujeme upozorniť, že účasť na kongrese vyžaduje potvrdenie registrácie jeho hlavným organizátorom SSS a že z uvedených dôvodov organizátori nemôžu zabezpečiť všetkým záujemcom ubytovanie a stravovanie, ktoré garantujú prednostne pozvaným referujúcim účastníkom a  hosťom.

Ďakujeme za pochopenie.

Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov

 

(Uverejnené 16. 8. 2016)

 

TÉMY NA ROKOVANIE pripravovaného Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou pod záštitou SK PRES v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016