Navždy nás opustila SILVIA GELVANICSOVÁ, poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov

04.01.2024 07:15

Oneskorene sme sa dozvedeli o minuloročnom úmrtí našej členky Mgr. Silvie Gelvanicsovej (* 12. 6. 1976 Kráľovský Chlmec – † 21. 10. 2022), poetky, recenzentky, povolaním učiteľky. Smutnú správu nám oznámila jej matka.

S. Gelvanicsová absolvovala Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity. Žila v Strede nad Bodrogom, kde učila na základnej škole spoločenskovedné predmety (slovenský, ruský, anglický jazyk, dejepis).

Písala básne, jej poéziu ocenili poroty rozličných regionálnych i celoštátnych literárnych súťaží (1. miesto Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, 2009, 2012; 1. miesto Krídla Ivana Laučíka, 2011; 2. miesto Literárne Šurany 2009; 2. miesto Benediktova literárna Prievidza 2011; 3. miesto Inšpirácie spod Sitna, 2012; 3. miesto Ruže mojej duše – Sečovce, 2012; čestné uznanie v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva, 2010 a i.).

Debutovala zbierkou poézie Anam cara – Priateľ duše (Básne) v roku 2015 vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov (VSSS), ktorá sa skladá z dvoch častí Svitanie a Súmrak, je inšpirovaná láskou a „vypovedá o citlivej, vnímavej duši a poetickom talente“ autorky; poetka v nej „Predvádza umenie hry so slovami a vetami, keď napr. rozseknutím výroku na dve krátke vety dostáva očakávaná pointa iný zmysel. Ide o trpezlivo vybrúsenú poéziu“. Druhá zbierka autorky Divé maky (2017, VSSS), ktorá skladá z častí Čarosnenie, Mandala a Víla, zaujme „osobitným pohľadom, nevšednosťou krás a magickými okamihmi bytia“ s tým, že pre lyrický subjekt je príznačné opustenie „role obete“ a „prebudenie, vytriezvenie (z nezmyselného vzťahu) a sila pokračovať a ísť ďalej“. V prvej časti zbierky magickú atmosféru básní dotvárajú motívy víl, jednorožcov a dryád a prírodných živlov, druhá časť poukazuje na zjednotenie autorky s prírodou a jej cyklami, jej liečivé pôsobenie na ženu, ktorá doslova splynie so stromom (stáva sa „Stromženou“); v tretej časti je prítomná „viera v Boha, silu prírody a v samu seba“.

Silvia Gelvanicsová bola členkou Spolku slovenských spisovateľov, jej odbočky v Košiciach.

Rodine zosnulej vyjadrujeme v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov hlbokú úprimnú sústrasť.

(Zdroje: www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk; www.litcentrum.sk; matica-michalovce.webnode.sk; www.kniznicapetrzalka.sk)

Na snímke (hore) Silvia Gelvanicsová na regionálnom zasadnutí odbočky v Košiciach 28. 4. 2018. Foto: Štefan Cifra

 

Medailón členky Spolku slovenských spisovateľov: Silvia Gelvanicsová (†)