Opustil nás MIŠO KOVÁČ-ADAMOV, popredný teatrológ, jeden zo zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva, organizátor kultúrnych podujatí, člen Spolku slovenských spisovateľov

22.05.2023 14:36

Kultúrna verejnosť so zármutkom prijala správu o smrti MIŠA KOVÁČA ADAMOVA.

Narodil sa 24. 5. 1930 v Opatovciach nad Žitavou (dnes súčať obce Žitavany), zomrel 21. 5. 2023. Správu o úmrtí oznámila dcéra zosnulého Mgr. Martina Kováčová.

Slovenská kultúra v ňom stráca popredného teatrológa, historika slovenského ľudového divadla, dramatika, jednu z najdôležitejších osobností slovenského ochotníckeho divadla, obetavého organizátora  kultúrnych podujatí, člena Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Žiline, otca myšlienky najstaršieho slovenského literárneho festivalu Slovesná jar, ktorý pravidelne prebieha každý rok v Martine už od roku 1967 až dodnes, jedného zo zakladateľov festivalu ochotníckeho divadla Scénická žatva, lektora a posudzovateľa ďalších ochotníckych divadelných festivalov a jedného zo zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva.

Pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 – 1990; 1993 – 1994), najskôr ako pracovník bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry, neskôr ako pracovník Literárneho múzea a správca MS v Martine. Súčasne prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne (1971 – 1999). Bol námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 – 1992). Od 1993 prednášal kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne.

Mišo Kováč-Adamov bol autorom rekonštrukcií viacerých ľudových hier, niekoľkých scénických diel pre deti, množstva scenárov najmä pre literárne expozície po celom Slovensku.

V novembri 2022 mu Asociácia divadelných kritikov SC AICT udelila Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla.

Česť jeho pamiatke!

 

V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme rodinným príslušníkom zosnulého hlbokú úprimnú sústrasť.

 

Medailón člena Spolku Slovenských spisovateľov: MIŠO KOVÁČ-ADAMOV