Odkaz objaviteľa Kocúrkova

08.11.2021 16:08

Tohtoročné dvojité výročie zakladateľa slovenskej dramatickej tvorby JÁNA CHALUPKU (* 28. 10. 1791  – † 15. 7. 1871) sa koncentrovalo iba na  regionálne spomienkové stretnutia. Najskôr si 150. výročie jeho úmrtia pripomenuli v  Brezne v  nedeľu 19. júla 2021 slávnostnými službami Božími, umeleckým programom, výstavou o  jeho živote a  diele priamo na  Námestí M. R. Štefánika či pietnou spomienkou pri  jeho pomníku. Mesto, MO MS Matice slovenskej a  evanjelický cirkevný zbor sa postarali o  naozaj dôstojný priebeh podujatia. Prispela aj odbočka Spolku slovenských spisovateľov v  Banskej Bystrici spracovaním scenára výstavy a  textu bulletinu (Jana Borguľová).

ČÍT AŤ VIAC