Naveky usnul JÁN MAJERNÍK, čestný člen SSS

13.07.2021 09:04

Medailón čestného člena Spolku slovenských spisovateľov: JÁN MAJERNÍK (* 20. 7 1936 – † 9. 7. 2021)

Ján Majerník, slovenský básnik, esejista, prozaik, publicista, recenzent, prekladateľ, niekdajší šéfredaktor Literárneho týždenníka,  sa narodil sa 20. júla 1936 v Senici v úradníckej rodine. Do základnej školy chodil v rodisku, v Ladcoch a v Nových Zámkoch, kde na gymnáziu aj zmaturoval (1954). Absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave – odbor slovenčina a ruština (1959). Pracoval ako redaktor mesačníka Mladá tvorba (1958 – 1961), na Slovenskom ústredí knižnej kultúry (1963 – 1968), v redakciách časopisov Knižná kultúraUniversum (1960 – 1970). Učil na slovenskom gymnáziu v Dunajskej Strede (1970 – 1972), bol pracovníkom Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska (1973 – 1980) v Bratislave, potom sa stal spisovateľom a prekladateľom v slobodnom povolaní (1980 – 1992) a spolupracoval s literárnymi časopismi, najčastejšie s redakciou Romboidu. Bol redaktorom (1992 – 1995), neskôr šéfredaktorom Literárneho týždenníka  (1995 – 1996), pracoval v Národnom literárnom centre.

Zomrel 9. 7. 2021 v Bratislave, smutnú správu na sekretariáte SSS oznámila lekárka, ktorá ho opatrovala.

Do literatúry vstúpil ešte v rokoch vysokoškolských štúdií ako publicista a prekladateľ. V prvom období tvorivej činnosti sa venoval najmä prekladaniu ruskej, ukrajinskej a poľskej poézie. Knižne vydal výbery z básnickej tvorby B. Sluckého, J. Jevtušenka, J. Vinokurova, R. Kazakovovej, B. Achmadulinovej, M. Cvetajevovej, A. Tvardovského, N. Asejeva, S. Michalkova, M. Džälila, I. Drača, T. Rózewicza, K. I. Galczýnského, K. Chettagkätyho a i. a v jazykovej spolupráci aj dva výbery z modernej indickej poézie. Obsiahly výber z jeho prekladovej tvorby vyšiel pod názvom Preklady (1986).

Ako básnik debutoval zbierkou Okamih dospievania (1976), neskôr mu vyšli zbierky  Stalo sa (1978), Skadiaľ (1979), Za svetlom v okne (1982). Výber z poézie mu vyšiel pod názvom Voda má čas (1990). Ostrím politickej satiry naplnil svoju zbierku Pornogramy (1991).

Ako vášnivý hubár knižne vydal súbor esejí, čŕt, úvah a mikropoviedok s hubárskou tematikou pod názvom Rastú! (1980), kniha vyšla v 2., doplnenom vydaní (1984) a v 2. vydaní pod názvom A predsa rastú (1997) – obe s hubárskymi receptami Petra Ševčoviča. Prírodne i literárne príťažlivý svet húb ho inšpiroval aj na napísanie knihy satirických veršov Na huby šiel som (1985). Personifikáciou vlastností jedlých i jedovatých húb spôsobom modernej bájky v nej odhaľuje negatívne vlastnosti a prejavy ľudí, podobne ako v zbierke krátkych próz Spamäti pero tiká (1998). Humorne ladený až satirický pohľad na súčasnú politiku priniesol v zbierkach Ľúbeznosti (2001) a Na(pa)jednosti (2007).

Bol dlhoročným členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), a na znak úcty v ostatnom čase čestným členom.

Na Slávnostnom kolokviu k 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka v roku 2018 v Domove slovenských spisovateľov Budmericiach mu udelili Mimoriadnu cenu SSS a redakcie časopisu LT za osobitný prínos k tvorbe časopisu vo funkcii redaktora a šéfredaktora LT.

Pozostalý, priateľom a bývalým kolegom vyjadrujeme v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka hlbokú úprimnú sústrasť.

(Zdroje: MAJERNÍK, Ján. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. stor. Bratislava: LEC, – Martin: SNK, 2008, s. 302.; ; Ján Majerník. In: LIC. Dostupné v internete: TU.; Ján Majerník. In: Vydavateľstvo Formát. Zverejnené: august 1998. Dostupné v interenete: TU)

 

Medailón čestného člena Spolku slovenských spisovateľov: JÁN MAJERNÍK (* 20. 7 1936 – † 9. 7. 2021)