Miroslav Bielik získal Cenu Zlatý prsteň

29.06.2016 21:48

Na kolokviu Dunajské elégie odovzdal predsedovi Spolku slovenských spisovateľov Miroslavovi Bielikovi Cenu vydavateľstva Fénix a nadácie Makedonija prezent Zlatý prsteň za literárne dielo riaditeľ vydavateľstva a nadácie, macedónsky básnik Christo Petreski. Zároveň mu odovzdal členský preukaz Medzinárodnej literárnej akadémie Makedonija prezent v Skopje, ktorý si prevzal aj slovenský vojvodinský spisovateľ, žijúci na Slovensku, Miroslav Demák ako laureát za tvorbu pre deti a mládež.

(Zdroj: -šc-: Miroslav Bielik získal Cenu Zlatý prsteň. In.: Literárny týždenník 25 – 26 (2016), ročník XIX., s. 2)

Na snímke vľavo Miroslav Bielik preberá Cenu Zlatý prsteň od Christa Petreského (vpravo). Miroslav Demák preberá členský preukaz Medzinárodnej literárnej akadémie Makedonija prezent. Foto: Štefan Cifra

***

Prečítajte si: V Bratislave sa uskutočnil Medzinárodný literárny festival za účasti básnikov zo siedmich štátov DUNAJSKÉ ELÉGIE

FOTOGALÉRIA SSS: Dunajské elégie 2016