Číra hladina studne – štvrťročný magazín odbočky SSS v Trenčianskom samosprávnom kraji Literárna studňa

31.10.2022 11:08

Či sa to niekomu páči alebo nie, či to niekto registruje alebo nie, ale pravda je taká, že Spolok slovenských spisovateľov je naozaj celonárodná spisovateľská organizácia. Má svoje odbočky v siedmich krajských mestách našej vlasti – v Banskej Bystrici, Košiaciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave i v Žiline. A úspešne pracujú, majú celý rad literárno-kultúrnych aktivít. Od literárnych súťaží, až po prezentácie nových kníh slovenských autorov a literárno-umelecké večierky či popoludnia. Za vrchol týchto aktivít sa obyčajne považuje vydávanie literárneho periodika. V organizačnej štruktúre Spolku túto métu už dávnejšie dosiahol Klub ružomberských autorov pri Spolku, keď sa mu už vyše desaťročia darí vydávať časopis Rozhľady po kultúre a umení so štvrťročnou periodicitou. Podobnú métu dosiahla v minulom roku aj trenčianska odbočka SSS. Začala vydávať časopis Literárna studňa – ako štvrťročný „magazín odbočky SSS v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Na konci leta vyšlo jeho prvé tohoročné číslo.

(Čítať VIAC)