Číra hladina studne – štvrťročný magazín odbočky SSS v Trenčianskom samosprávnom kraji Literárna studňa

31.10.2022 10:51

Či sa to niekomu páči alebo nie, či to niekto registruje alebo nie, ale pravda je taká, že Spolok slovenských spisovateľov je naozaj celonárodná spisovateľská organizácia. Má svoje odbočky v siedmich krajských mestách našej vlasti – v Banskej Bystrici, Košiaciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave i v Žiline. A úspešne pracujú, majú celý rad literárno-kultúrnych aktivít. Od literárnych súťaží, až po prezentácie nových kníh slovenských autorov a literárno-umelecké večierky či popoludnia. Za vrchol týchto aktivít sa obyčajne považuje vydávanie literárneho periodika. V organizačnej štruktúre Spolku túto métu už dávnejšie dosiahol Klub ružomberských autorov pri Spolku, keď sa mu už vyše desaťročia darí vydávať časopis Rozhľady po kultúre a umení so štvrťročnou periodicitou. Podobnú métu dosiahla v minulom roku aj trenčianska odbočka SSS. Začala vydávať časopis Literárna studňa – ako štvrťročný „magazín odbočky SSS v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Na konci leta vyšlo jeho prvé tohoročné číslo.

Časopis je tlačený na peknom kriedovom papieri, má formát A4 a obsahuje 36 strán. Vstupný priestor je celkom prirodzene vyhradený šéfredaktorovi a hlavnému osnovateľovi pôvodnej myšlienky ŠTEFANOVI GARDOŇOVI KASTÝLSKEMU a predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi. Z jeho ďalšieho obsahu musíme výberovo pripomenúť širší medailón o tvorbe maliarky ALENY TEICHEROVEJ, ktorej reprodukcie olejov vyzdobili celé číslo. Časopis pripomína aj podujatia na počesť 150. výročia narodenia poetky ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ a 140. výročia narodenia historika a prozaika Jozefa Braneckého. S menom tejto neodmysliteľnej osobnosti v dejinách Trenčína je spojená aj Literárna súťaž J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára, ktorá v tomto roku završuje 30. výročie svojho úspešného trvania. Preto neprekvapuje, že priestor v čísle dostali vybrané príspevky víťazov v minulom ročníku, prozaici ZUZANA RUDINSKÁ, MARTA VITEKOVÁ, EDITA ĎURČOVÁ a JAROSLAV JANEČKA, poeti MARTIN LANČARIČ, MAJA JACKOBS JAKÚBEKOVÁ a RUŽENA ŠÍPKOVÁ, najväčší básnický talent v priestore troch decénií súťaže, ktorá sa už vedela razantne presadiť aj v celonárodných literárnych periodikách – v Slovenských pohľadoch i v Literárnom týždenníku. Prekvapením je zvládnutý dramatický útvar, dvojdejstvová tragikomédia SAMUELA KRÁĽA Tak ako v škole. Obsah čísla dotvárajú etnologické články reportážneho charakteru Tradície spod Omšenskej BabyĽudový odev v Záriečí z pracovných stolov KATARÍNY HUDECOVEJ a KATARÍNY KOŽÚRIKOVEJ-DANÍKOVEJ. Číslo prekvapuje aj vynikajúcou jazykovou redakciou, na čom má zásluhu redaktorka MARGITA IVANIČKOVÁ, členka Predstavenstva SSS. Ešte treba pripomenúť, že zadná strana obálky Literárnej studne prináša propozície tohoročne Literárnej súťaže Jozefa Braneckého.

-jr-