Literárny týždenník 9 – 10/2017

15.03.2017 11:40

Literárny týždenník 9 – 10 z 15. marca 2017 prináša:

ÚVODNÍK

* Pavol Dinka: Platónova jaskyňa

AKTUALITY

* Štefan Cifra: Jubilejný seminár o živote a tvorbe slovenského spisovateľa, emeritného politika a diplomata ANTONA HYKISCHA: Čas majstra...

* Ján Čomaj: Takmer zabudnutý úspešný novinár HYKISCH (Prednesené na jubilejnom seminári)

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Ľudovít Števko: Rok vlády podľa médií

* Branislav Fábry: Biela kniha o budúcnosti Európskej únie

* František Škvrnda: Turecká neznáma

TÉMA: PÔDA A ROZVOJ VIDIEKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

* Ladislav Lysák: Pôda je národné bohatstvo i fundament štátnosti

* Štefan Píri, Juraj Kerekeš, František Mach, SZVTA: Výstupy zo seminára o vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike: Zastaviť vytváranie hladových dolín

DIVADLO/FILM/MALIARSTVO

* Milan Polák: Dramatizácia novely Ťapákovci od Timravy v trnavskom Divadle J. Palárika: O ľahostajnosti a náznakoch zmeny

* Eduard Grečner: Zamyslenie nad filmovým dokumentom Hotel Úsvit: Chýbajú autorské postoje

* Natália Murat-Oravcová: Vymaľovaný úsmev a veselé slovo (Za MARTOU ANDERLY-PAVELKOVOU)

DIVADLO/POÉZIA

* Ľubor Hallon: Tvorba dramaturgičky JANY LIPTÁKOVEJ a stretnutie s hercami DUŠANOM JAMRICHOM a FRANTIŠKOM KOVÁROM vo V-klube pod jej taktovkou: Sviatok poézie – Večer jubilantov

ÚVAHA

* Etela Farkašová: Utópia: neužitočný výmysel alebo výzva? (Thomas More: Utópia)

SLOVENSKÁ PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ KNIHA

* Knižné tituly Spolku slovenských spisovateľov, Vydavateľstva SSS a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky za rok 2016

VYDAVATEĽSKÝ DEŇ SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Pozývame na Vydavateľský deň SSS (21. 3. 2017 – Zichyho palác, Bratislava, Ventúrska 9, od 15.00 hod.)

OSOBNOSTI/LITERATÚRA/ARCHITEKTÚRA

* Jana Šimulčíková: Tabletky na burcovanie ľudskosti (Spomínanie na slovenskú spisovateľku KARIN LÁSZLOVÚ)

* Igor Válek: Pútavá návšteva u Jurkoviča (Pamätná izba jedného z najvýznamnejších slovenských architektov 20. storočia DUŠANA S. JURKOVIČA)

ČÍTANIE/PRÓZA

* Štefan Kuzma: Strom na konci ulice

ČÍTANIE/POÉZIA

* Gustáv Murín: Vietnam – príklad minulý a či budúci?

* To Huu: Uspávanka; Nguyen Quang Thieu: Duše kráv; Huu Thinh: Pýtať sa; Xuan Quynh: Báseň lásky na konci jesene; Nguyen Khoa Diem: Matkina záhrada (Básne z angličtiny preložil Gustáv Murín)

RECENZIE

* Miroslav Bielik: Nielen o gastronómii (AUGUSTÍN, Milan: Orfeus kuchyne: Osudy kuchárskeho majstra Ondreja Antovszkého a jeho podiel na premene tradičnej slovenskej gastronómie. Bratislava: Forum Sapientiae, 2016)

* Dušan Mikolaj: Pamäť obce vo svetovom formáte (DUBOVICKÝ, Oskár – PODMANICKÝ, Ján: Stará Bystrica a okolie. Stará Bystrica: Ars plus, o. z., 2016)

* Miloš Drastich: Zvieratá bývajú milosrdnejšie (STIFFEL, Harald: Lenka a sedem psychopatov: Neuveriteľné a kruté poviedky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)

* Eva Fordinálová: Svitá na čas „odklínania“? (PALKOVIČ, Juraj: Muza ze slovenských hor. Editorka, autorka komentárov a štúdií: Lenka Rišková. Recenzenti: Peter Káša, Miloslav Vojtech. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016)

* Milan Kenda: Brilantné rozhovory s hlbokou empatiou (SLÁVIKOVÁ, Anna: Vyznania osobností Slovenska. Martin: Matica slovenská, 2016)

* Vladimír Bačišin: Ekonómia a sociológia spolu (ALIEVA, Dilbar – GERBERY, Daniel – HOFREITER, Roman – KIKA, Marián – LUBELCOVÁ, Gabriela – NOVÝ, Martin: Spoločnosť a ekonomika: Sociologické perspektívy. Editori: Daniel Gerbery, Roman Hofreiter. Bratislava: STIMUL – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015)

OSOBNOSTI/LITERATÚRA

* Ivan Jackanin: „I duch potrebuje potravu...“ (Úspešný prekladateľ slovenskej poézie ukrajinský básnik a prekladateľ Vitalij Konopelec)

* Jozef Banáš: Na literárnom festivale v Káhire

SERVIS

* Štefan Cifra: Cena Fra Angelica 2017 Márii Bátorovej a Vincentovi Šabíkovi

* Slavomíra Očenášová-Štrbová: Cena primátora Jane Borguľovej

* Zlata Matláková: Benjamín Škreko v jubilujúcej knižnici

* R. A. Ružomberský: Rendezvous pod schodmi (Hlavný hosť večera: Mikuláš Kseňák, bývalý predseda Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku a člen Literárneho klubu ružomberských spisovateľov)

* Zmena na Laurinskej

* Dve percentá pre Spolok slovenských spisovateľov zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2016 – podporte kultúrno-spoločenské poslanie SSS

Pozvánka na jubilejný seminár Hľadač a pátrač o živote a tvorbe PhDr. Milan Vároša (28. 3. 2017 o 14.00 hod. v Zichyho paláci v Bratislave)

* Cenná publikácia (Jozef Borčányi: Katolíckym perom spod Manína)

* Marián Servátka: Pozdrav z Minska...

Jana Borguľová: K životnému jubileu Antona Hupku

* Prečítajte si na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Lechan: Lapsus linguae

* Ján Grešák: Zádrapky: Účelová, (Ne)priateľská, Sekulárna

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Alexander Scholz: Nový výkladový slovník

* Pripravil Pavol Ičo: Zozbierané myšlienky

* Vlado Javorský: Za hrsť drobných..., Aforizmus (dvoj)týždňa

* Kresby: Ľubomír Kotrha

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Vladimír Blaho: Nielen oneskorené „recenzie

* Margita Kániková: Nezakrývajme si oči