Podporte dvoma percentami KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ POSLANIE Spolku slovenských spisovateľov

14.02.2017 12:09

Spolok slovenských spisovateľov je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2016.

Identifikačné údaje:

Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

IČO: 30778166

Právna forma: občianske združenie

Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Spolku slovenských spisovateľov.