Literárny týždenník 21 – 22/2017

05.06.2017 18:00

Literárny týždenník 21 – 22 zo 7. júna 2017 prináša:

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 7. 6. 2017 V ŽILINE

* Peter Jaroš, čestný predseda SSS: Smelo, ale nie ľahostajne...:  Pozdrav účastníkom Členského zhromaždenia SSS 7. 6. 2017 V Žiline

* Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS: K Členskému zhromaždeniu SSS

* Pozdravné slová primátora Žiliny Igora Chomu Členskému zhromaždeniu SSS

* Miroslav Bielik, predseda SSS: K plneniu uznesenia a programového vyhlásenia Spolku slovenských spisovateľov od ostatného Členského zhromaždenia (2014): Spolok na novej ceste

* Peter Mišák, predseda členskej komisie SSS: Aktualizovaná správa o činnosti členskej komisie SSS k 5. júnu 2017

* Štefan Cifra, zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka, správca a administrátor internetových stránok SSS a LT: Potenciál oživeného virtuálneho priestoru; Fenomén Literárny týždenník

AKTUALITY

* Dana Lukáčiková: Spisovatelia na návšteve Sarvaša

* Miroslav Holečko: Gorazdovo výtvarné Námestovo

* Výstava Rusko mojimi farbičkami v Bibiane

* Seminár Programy slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku – Kam kráčaš, agrokomplex? v Modre-Harmónii

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

NEKROLÓG

* Zomrel ANDREJ MAŤAŠÍK, slovenský dramaturg, divadelný vedec, člen SSS

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Roman Michelko: Legitímna politická agenda

* Branislav Fábry: Zrušenie víz pre Ukrajincov

* František Škvrnda: Trumpova zahraničná cesta

DIVADLO/LITERATÚRA

* Milan Polák: Herečka Mária Kráľovičová oslavuje jubileum: Marína, stále svieža a stále na javisku

Peter Mráz: Jozef Miloslav Hurban ako tvorca poézie

ESEJ

* Pavol Tomašovič: Literárne inšpirácie: Eliminovať extrém – myslieť v kontinuite

JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: O jednej (neprávom) ohrdenej spojke

ROZHOVOR/OSOBNOSŤ

* Jozef Špaček literatúrou nenasýtený (so známym prozaikom a literárnym kritikom sa zhovára Anton Baláž)

ČÍTANIE/PRÓZA

* Miroslav Pius: Adam Forgáč z Gýmeša

ČÍTANIE/POÉZIA

* Helena Chachulová: Kryštalizácia

* Miroslav Bartoš: XXL smog, Jesenne, Medzigeneračne, Exoplanéta

RECENZIE

* Tomáš Winkler: Príspevok k našim dejinám (MARKUŠ, Jozef: Slovenské osudy – Slovenský osud, Bratislava: Post Scriptum, 2017)

* Hana Košková: Poézia na pulze súčasnosti (FEKETE-APOLKIN, Ján: Tajný denník pozemšťana. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2017)

* Lenka Mihová: Viera v človeka (Ladislav Nádaši Jégé: 150. výročie narodenia: Zborník z vedeckej konferencie Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Zodpovedná redaktorka: Mária Jagnešáková. Výkonná redaktorka: Daša Lofajová. Dolný Kubín: Oravské múzeum. P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 2016,

* Viliam Apfel: Hold hudbe i géniovi (KOŘÍNEK, Otakar: Beethoven a múza. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., Martin, 2017)

* Vladimír Michalička: Významná osobnosť slovenskej vedy a kultúry (Libor Bernát a kol.: korešpondencia Jána Kvačalu s Josefom Krumpholcom. Bratislava: Eko-konzult, 2016)

* Ľubica Chriašteľová: Čiara ako stav mysle (JUNEK, Dušan – ROSTIKA, Vladimír: T1 – TYPO:GRAFIK:UM: Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry. Trnava: Veldan, spol. s r. o., 2016. Jazyk: slovensko-anglická mutácia. Edícia Progress Letter Edition)

* Ľudovít Petraško: Stratený čas, déjà vu a nový začiatok (MODIANO, Patrick: Zlatíčko. Preložila Beáta Panáková. Bratislava: Kalligram, 2015)

* Milan Polák: Prvé dotyky s keramikou (Spomienky na detstvo a mladosť Ignáca Bizmayera vo fotografiách. Podľa rozprávania Ignáca Bizmayera spracovali. Oľga Pavúková a Sylvia Hrdlovičová. Modra: vlastným nákladom Sylvie Hrdlovičovej, v spolupráci so SNM – Múzeom Ľ. Štúra, 2017)

OSOBNOSTI/LITERATÚRA

* Michal Horecký: Mohol mať dobrodružný životopis (Rudo Moric)

* Július Lomenčík:  Skica k ranej básnickej tvorbe Jaroslava Rezníka

SERVIS

* Dni Cyrila a Metoda v Srbsku

* Prezentovali duchovné hodnoty (predstavenie tvorby Drahomíry Pechočiakovej a Jozefa Leikerta)

* Katarína Gabašová: Plodná diskusia s kulturológmi v Nitre

* Ivan Jackanin: Svet je naozaj malý

* Helena Rusnáková: Prezentácia novej knihy (Tomáš Lang: Zbavení práva – majetku – života)

NEKROLÓGY

* Zomrela slovenská spisovateľa literatúry pre deti LIBUŠA FRIEDOVÁ, členkou SSS

* Za spisovateľom, scenáristom, dramaturgom, filmovým a televíznym vedcom IVANOM STADTRUCKEROM, členom SSS

* Rozlúčka s vydavateľom JÁNOM KUBÁŇOM

NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Vladimír Skalský: Z dvoch brehov. Rozmery: 110 x 170 mm, 53 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-036-1.

KNIŽNÉ NOVINKY ČLENOV SSS

* Štefan Patrik Kováč: Život nie je ľahký – Skoré poviedky (Lingua XP Piešťany, 2017).

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk (uverejnené: 18. – 30. 5. 2017)

LiTERÁRIUM

* Milan Kupecký: Sentencie, Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kenda: Fauly a ofsajdy

* Ján Kopina: Generácie: Tínedžeri, Tínedžerky, Seniori

* Emil Poláčik: Menová balada

* Ján Grešák: Zádrapky: Ponovembrová, Volebná, Nepredvídateľná

* Milan Lechan: Jazyková (vý)tržnica

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Viera Švenková: Myslíš, že sa posúvaš, ale si posúvaný

 

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi