Literárna Senica Ladislava Novomeského má Uzávierku 15. septembra 2021

25.08.2021 15:26

Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN), celoslovenská autorská súťaž v poézii a pró­ze, už viac ako 30 rokov ponúka príležitosť konfron­tovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej po­roty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti. Vyhla­sovateľmi súťaže sú tradične Trnavský samospráv­ny kraj, Záhorská knižnica v Senici, Mesto Senica, Literárne informačné centrum Bratislava a Spoloč­nosť Ladislava Novomeského Bratislava.

Minulý ročník sa niesol v znamení zmien – pri­hlasovanie formou elektronickej prihlášky, anonym­né posudzovanie súťažných príspevkov porotou a posun uzávierky na15. septembra 2021.

VIAC