Laureátkou tohtoročnej literárnej ceny Anasoft litera sa stala ETELA FARKAŠOVÁ, ktorá je členkou SSS. BLAHOŽELÁME!

19.09.2018 20:43

V stredu 19. septembra večer sa v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave konal slávnostný ceremoniál odovzdávania cien literárnej ceny Anasoft litera. V poradí trinástou laureátkou sa stala spisovateľka a filozofka Etela Farkašová s románom Scenár, ktorý vyšiel vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov (VSSS).

Autorka je členkou Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského centra PEN i členkou Rakúskeho spolku spisovateľov (od r. 2011), Slovenského filozofického združenia a členkou viacerých odborných komisií ako aj redakčných rád.

Odborná porota v zložení literárny vedec Zoltán Rédey, prekladateľka, redaktorka a riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Molnár Satinská, literárny kritik a redaktor Derek Rebro, literárny kritik, publicista a prekladateľ Patrik Oriešek vybrali za najlepšiu slovenskú knihu vydanú v minulom roku prózu Scenár (VSSS, 2017) spisovateľky a filozofky Etely Farkašovej. Tá si odniesla finančnú cenu v sume 10 000 eur od softvérovej spoločnosti ANASOFT a ako hmotnú cenu betónovú zarážku na knihy s kryštálmi od štúdia FAKTICKY.

Kniha roka Scenár je o starnutí a starobe

Derek Rebro: „Scenár – ďalšia autorkina ukážka myšlienkovej aj tvarovej inakosti, snúbiacej sa s vysokou umeleckou hodnotou. Navyše, málokto u nás tematizuje feministické otázky (už tu by som mohol skončiť) s takou formálnou presvedčivosťou a takto netézovito. Texty sú angažované zvnútra, a o to účinnejšie.”

Zoltán Rédey: „Na Scenári Etely Farkašovej nás zaujme celkový námet a jeho prozaické „podanie“ – problém staroby a starnutia. Autorka ho podmanivým spôsobom tematizuje na prípade starnúcich manželov-intelektuálov, napĺňania alebo naopak „nenaplnenosti“ ich završujúceho sa života – manželského, rodinného a osobitne rodičovského (vzhľadom na osud ich detí, potomkov), ale i profesijného, tak ako sa odohráva v nenápadnosti a intimite ich všednej, predovšetkým domácej každodennosti.”

Kniha Etely Farkašovej Scenár je zaradená aj v NOMINÁCIÁCH KNÍH NA CENY SSS za rok 2017.

Pani profesorke Etele Farkašovej v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov aj v mene redakcie Literárneho týždenníka úprimne blahoželáme.

***

V internetovej ankete dali hlasujúci najviac hlasov Danielovi Majlingovi a jeho knihe poviedok Ruzká klazika.

 

-tlsss-, -red-

 

Zdroje: 13. laureátkou ceny Anasoft litera je Etela Farkašová, čitateľom sa najviac páčila Ruzká klazika. In: Anasoft litera [online]. Uverejnené: 19. 9. 2018. Dostupné na internete: TU.; Etela Farkašová. In: Literárne informačné centrum [online]. Dostupné na internete: TU.