Knieža Matúš v Trenčíne

26.06.2018 00:40

„Bez sebapoznania niet sebauvedomenia.“

Žiak provinciála piaristov Jozefa Braneckého, renomovaný slovenský historik, spisovateľ, pedagóg, diplomat prof. MATÚŠ KUČERA prišiel 13. júna t. r. na dlhodobo pripravované stretnutie s Trenčanmi aj v sprievode spisovateľa JÁNA ČOMAJA.

 

Spisovateľ Ján Čomaj (vľavo) a profesor Matúš Kučera
na besede v Piaristickom gymnáziu J. Braneckého

 

Ten priniesol do Trenčína svoj najnovší titul, knihu Knieža Matúš – Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov, aby ju pod Matúšovým hradom vypravili medzi čitateľov. Podujatie pripravila Verejná knižnica Michala Rešetku, Miestny odbor Matice slovenskej a Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.

(ČÍTAŤ VIAC)

 

Margita Ivaničková (stojaca vľavo), tajomníčka odbočky SSS  v Trenčíne, otvára besedu so slovenským historikom a spisovateľom prof. Matúšom Kučerom a spisovateľom Jánom Čomajom. V Piaristickom gymnáziu J. Braneckého