Knieža Matúš v Trenčíne – beseda s historikom Matúšom Kučerom a spisovateľom Jánom čomajom (13. 6. 2018)

25.06.2018 19:19

 „Bez sebapoznania niet sebauvedomenia.“

Žiak provinciála piaristov Jozefa Braneckého, renomovaný slovenský historik, spisovateľ, pedagóg, diplomat prof. MATÚŠ KUČERA prišiel 13. júna t. r. na dlhodobo pripravované stretnutie s Trenčanmi aj v sprievode spisovateľa JÁNA ČOMAJA. Ten priniesol do Trenčína svoj najnovší titul, knihu Knieža Matúš – Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov, aby ju pod Matúšovým hradom vypravili medzi čitateľov. Podujatie pripravila Verejná knižnica Michala Rešetku, Miestny odbor Matice slovenskej a Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.

Spisovateľ Ján Čomaj (vľavo) a profesor Matúš Kučera
na besede v Piaristickom gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne 13. 6. 2018

 

V refektári Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne, teda tam, kde prof. Kučera trávil svoje neľahké, ale i veselé študentské roky, ho s nadšením privítalo i niekoľko jeho bývalých spolužiakov, aby si oživili nielen spomienky na náročné gymnaziálne štúdium uprostred minulého storočia; témou diskusie boli aj nemenej náročné okolnosti, v ktorých sa vyvíjal slovenský národ a ťažko pochopiteľné zahraničné i domáce vektory, ktoré aj v súčasnosti smerujú Slovákov do pozície sebahanobenia, neúcty a popierania vlastnej identity.

Margita Ivaničková (stojaca vľavo), tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne, otvára besedu so slovenským historikom a spisovateľom prof. Matúšom Kučerom (vpravo) a spisovateľom Jánom Čomajom. Vľavo (v popredí) Janka Poláková, členka výboru trenčianskej odbočky. V refektári Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne 13. 6. 2018

 

Historický kontext tohto javu, nad ktorým krútia hlavami všetky okolité národy prof. Kučera uviedol, že spoločenstvo, ktoré si vybudovalo silný a pevný štát, muselo vychovať aj silnú skupinu vzdelaných ľudí, ktorí obhajovali vlastné štátne záujmy. „Tam sme stratili sebavedomie, pretože sme sa dostali do historických situácií, kde sme tvorili len misera plebs contribuens, čiže ten poplatný ľud, ktorý žil svoj uzavretý život vo svojich horách a kotlinách. A zaplať Pán Boh, že sme mali tie hory a kotliny, tie nás zachránili tak, ako zachránili Baskov v Španielsku.“ Dokladoval taktiež pomalé a postupné formovanie slovenskej inteligencie na univerzitách v Bologni, Padove, Viedni od 15. storočia, ktorá sa hlásila k svojmu slovenskému pôvodu.

„Sme národné spoločenstvo, ktoré sa vedelo bez akejkoľvek politickej, kultúrnej, teritoriálnej autonómie udržať vo svojich historických sídlach,“ povedal Matúš Kučera na margo životaschopnosti a odolnosti slovenského národa, ktorý si vedel uchovať jazyk modlitby i práce. Vedel pretrpieť od 12. – 13. storočia vpády Avarov, Turkov, nemeckého meštianstva, valaskej kolonizácie. „Za 150 rokov sme neprijali islam. Na Balkáne sa aj kňazi islamizovali a my nemáme jediný doklad, že by sa islamizoval jediný Slovák,“ uviedol Matúš Kučera. Udržiavanie si vlastnej vnútornej kultúry označil sa historický sebazáchovný zdroj našej národnej existencie. „Ale čo sa stalo teraz!? Ján Čomaj má pravdu.“

Prof. Matúš Kučera a tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne
 Margita Ivaničková. V Piaristickom gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne 13. 6. 2018

 

 

Na margo národného masochizmu a vnucovaného sebaponižovania Ján Čomaj povedal, že jedným z dôvodov môže byť aj zničujúce pôsobenie štátnej moci. „Je nevďačná, neslúži. Správa sa tak, ako keby šlo o kariéru niekoľkých stovák ľudí, a nie o osudy národa... Nemáme dosť sebaúcty, sebadôvery a sebavedomia. A to považujem za optimálnu pôdu pre, prepáčte za výraz, grázlov, ktorí to využívajú v prospech vlastných záujmov. Nie je to nič optimistické. Potrvá to možno mnoho desaťročí, kým sa z tohto marazmu vymaníme, ale vymaníme sa! Spôsobí to mladá inteligencia, ale len vtedy, ak bude schopná odolať programovému kozmopolitnému tlaku... Hrdý sluha, je nanič sluha. Sluha musí byť pokorný.“

Matúš Kučera aj Ján Čomaj napísali desiatky kníh. V Trenčíne sa stretli dve veľké osobnosti nášho národného života s vnímavými priaznivcami, ktorí zatlieskali knihe Jána Čomaja o historikovi s priam renesančným vzdelanostným a vedeckým záberom a hrdým národným sebavedomím. Kniha vyšla i napriek tomu, že jej vznik nepodporil štátny fond na to určený, ale Kučerov žiak z vlastných prostriedkov. Také slovenské...

Kniha je, našťastie, na svete a sú v nej naše národné dejiny zdokumentované a zdokladované tak vierohodne, až sa netreba čudovať, že jej vydanie privlastňovateľom historických deformácií prekážalo. Skrátka, knihu treba čítať, pretože, ako vraví jej protagonista – bez sebapoznania niet sebauvedomenia.

(miv)

Knihu Jána Čomaja (vľavo) Knieža Matúš s jej autorom uviedla do života tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne Margita Ivaničková (vpravo). V Piaristickom gymnáziu v Trenčíne 13. 6. 2018

 

Foto: archív

 

Anotácia kniny: Ján Čomaj: Knieža Matúš: Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov