JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MÁJ 2016

20.04.2016 20:30

MÁJ 2016

7. 5. 1946 – Ján Čižmár (70)
8. 5. 1976 – Peter Kubica (40)
13. 5. 1971 – Pavol Korba (45)
16. 5. 1971 – Patrícia Aratóová (45)
17. 5. 1946 – Viera Procházková (70)
21. 5. 1946 – Otakar Kořínek (70)
23. 5. 1936 – Ján Patarák (80)
25. 5. 1941 – Dušan Kerný (75)
25. 5. 1976 – Branislav Kohút (40)