Jubilejné Stretnutie ružomberských spisovateľov (18. 12. 2018)

27.12.2018 18:45

Malé jubilejné – XV. číslované stretnutie ružomberských spisovateľov, autorov, novinárov, redaktorov a publicistov sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Už pätnásť rokov organizuje Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku podujatie STRETNUTIE, ktoré má každý rok za cieľ privítať vzácnych rodákov od pera z mesta na sútoku Váhu a Revúcej, rozídených po celom svete.

V celodennom literárnom podujatí sa ružomberskí spisovatelia podelili o svoje poznatky a zážitky so študentmi stredných škôl z Ružomberka. Peter Mišák, Radislav Kendera, Milan Igor Chovan, Eduard Maták, Lýdia Kráľovičová, Anton Péteri, Marián Mydlo a Bohumil Motejlek zaujali mladých poslucháčov ukážkami zo svojich publikácií, príbehmi, zážitkami, ale i svojimi znalosťami a postojmi. Prezradili svoj vzťah k mestu pod Čebraťom i svoje životné krédo. V rámci besedy prítomní privítali do života knihu rozprávok Lýdie Kráľovičovej Rozprávky pre najmenších a básnickú zbierku Antona Péteriho Jesenné verše, ktoré predstavil podpredseda Spolku slovenských spisovateľov a člen slovenského PEN klubu Peter Mišák.

Otvorenie výstavy kníh ružomberských spisovateľov
a privítanie knihy Eduarda Matáka Momentky bez objektívu.
Sprava: Tatiana Babincová, Eduard Maták
a Radislav Kendera. Foto: archív autora

Výstava knižných diel

18. december 2018 pokračoval otvorením retrospektívnej výstavy diel ružomberských spisovateľov a autorov, napospol členov Literárneho klubu ružomberských spisovateľov. Výstava pre stiesnené podmienky Mestskej knižnice v Ružomberku, podliehala prísnemu výberu jedného knižného diela od každého autora. Na prebiehajúcej výstave sa prezentujú: Dušan Mikolaj, Anton Lauček, Ján Kurila, Miroslav Saniga, Peter Mišák, Juraj Kuniak, Radislav Kendera (R.A.Ružomberský), Imrich Gazda, Matúš Demko, Jaroslav Rezník st., Jozef Mokoš, Jozef Karika, Roman Kulich, Anton Péteri, Róbert Nemčík, Anna Ondrejková, Ján Kudlička, Rastislav Biarinec, Lýdia Kráľovičová, Oľga Kollová, Terézia Rončáková, Renáta Turanová, Pavol Mačala, Ladislav Lajčiak, Milan Igor Chovan, Juraj Kubánka, Juraj Vohnout, Štefan Ižo, Fedor Polóni, Stanislav Surový, Ľubomír Schmida, Stanislav Brtoš, Miroslav Bartoš, Peter Kučera, Bohumil Motejlek, Zdenko Ďuriška, Peter Svrček ml., Branislav Močáry, Anna Kútna – Bednáříková, Ľubomír Javorka, Ján Mráz, Milan Kenda, Mikuláš Kseňák, Dušan Šimko, Peter Štrelinger, Martin Jančuška, Anna Hulejová, Fedor Mikovič, Vladimír Mišala, Anton Hruboň, Leopold Moravčík, Karol Dzuriak, Pavol Ondrík, Jozef Kordoš, Jozef Ivaška, Alena Sabuchová, Stanislav Chytka, Ernst Hochberger, Ivan Ondrášik, Julián Helko, Miriam Mikulkuová, Jana Nagajová, Ružena Janiglošová, Pavol Svrček, Jozef Hýroš, Víťazoslav Struhár, Juraj Maták, Jozef Luscoň, Jana Srnková, Jozef Rydlo, Štefan Páterek, Svetozár Krno, Ľudovít Beťko, Ľudovít Ondrejka..., z nedávno zosnulých kolegov majú zastúpenie knihy Marcela Lalkoviča, Klimenta Ondrejku, Kornela Brtku, Karola Okáľa, Pavla Brodňanského, Vlada Uhlára, Kornela Smržíka, Ivana Cikla, Radky Berešíkovej, Benjamína Tináka, Františka Dejčíka, Igora Mráza, Almy Gallovej, Jozefa Žatkuliaka, Milana Adamčiaka, Eleny Patkovej – Holbovej, Karola Chrenku, Ladislava Pašku, Marcela Babála, Františka Cecku – Kubernáta, Jozefa Félixa... Výstavu otvorili – riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Tatiana Babincová a spisovateľ Radislav Kendera, ktorí sa v rámci jej otvorenia spolu so známou poetkou Annou Ondrejkovou a za prítomnosti autora postarali aj o privítanie do života knihy Eduarda Matáka Momentky bez objektívu.

Z besedy študentov ružomberských stredných škôl s ružomberskými autormi. Foto: archív autora

XV. stretnutie a prezentácia nových kníh ružomberských literátov

Vyvrcholením dňa bolo XV. stretnutie ružomberských literátov v Mestskej knižnici v Ružomberku. Ako každý rok podujatím sprevádzali poetka, výtvarníčka, dramatička a tanečníčka Anna Ondrejková a spisovateľ, redaktor, režisér, scenárista i moderátor podujatia Radislav Kendera (R. A. Ružomberský). A. Ondrejková priblížila, svojimi recenziami milovníkom kníh v sále, najnovšie knihy ružomberských autorov, ktoré vyšli od posledného stretnutia v novembri 2017. Uviedla do života knihy: Pomsta od Romana Kulicha, Momentky bez objektívu Eduarda Matáka, Vlkolínec Juraja Vohnouta, druhé vydanie Vzbury proti maďarizácii Leopolda Moravčíka, Jesenné verše Antona Péteriho, Rozprávky pre najmenších Lýdie Kráľovičovej, Encyklopédiu osobností Českej a Slovenskej republiky s viacerými Ružomberčanmi na jej stránkach. Tajomná Trója, Zorka v kráľovstve škriatkov Liptovské povesti Milana Igora Chovana, Veronika Giuliani – svätica pre dnešné časy, MariológiaSviatosť Eucharistie v Spisoch a v živote sv. Františka z Assisi Anny Barokovej, Rok s Jozefom Miloslavom Hurbanom Jaroslava Rezníka st., Moja kniha o zvieratkáchMoja kniha o zvieratkách z farmy Jána Kurilu, Kultúrne a stavebné pamätihodnosti Liptovskej Osady od Emila Šípku, Čerenie duše, Kresťan a ekológiaO prírode veselo i vážne Miroslava Sanigu, Na klávesoch vetra lístie šelestí Sergeja Makaru v preklade Jaroslava Rezníka st., Planéta Uff Ivany Žilinskej... ako aj najnovšie čísla Rozhľadov po kultúre a umení. Spomínaní autori sa prezentovali ukážkami zo svojich najnovších diel a po oficiálnej časti zotrvali v priateľskom stretnutí.

R. A. RUŽOMBERSKÝ