Jubilant TOMÁŠ MAJERNÍK – člen výboru odbočky SSS v Prešove

16.05.2022 08:03

V Prešove dominuje duch kultúry. Vysoké školy prevažne s humanitným zameraním, knižnice, divadlá, múzeá, kostoly... Spisovatelia známi aj neznámi. V oblasti poézie si sčasti pripomeňme život i tvorbu nášho jubilanta TOMÁŠA MAJERNÍKA, ktorý je členom prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a od jej ustanovujúceho zhromaždenia 27. 4. 2018 členom jej výboru.

Srdečne blahoželáme Tomášovi Majerníkovi, poetovi, publicistovi, členovi prešovskej odbočky SSS k jeho krásnym osemdesiatinám. Zo srdca mu želáme dobré zdravie, aby sa svojím nežným srdcom dotýkal lyrických hviezd. V úctyhodnom veku s pokojným úsmevom a pohľadom znalca kultúrneho diania nech ešte dlho kráča ulicami Prešova. Aby nechýbal so svojím fotoaparátom, zápisníkom a perom na vzácnych kultúrnych podujatiach. Jubilantovu životnú výzvu si pripomíname aj úryvkom z jeho básne.

Živio...!

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka prešovskej odbočky SSS

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/odbocky/presov/

 

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka prešovskej odbočky SSS

(ČÍTAŤ VIAC)