JAŠÍKOVE KYSUCE 2019 (Uzávierka už 15. októbra 2019!)

10.10.2019 19:00

51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor, Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže, Literárny fond, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Kysucká kultúrna nadácia a spoluorganizátori: mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

vyhlasujú

Celoslovenskú literárnu súťaž

JAŠÍKOVE KYSUCE 2019
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

Termín uzávierky: Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2019. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 28. – 29. 11. 2019.

Podmienky súťaže: Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov so svojimi krátkymi prózami: 1. Kategória próza – dospelí od 18 do 35 rokov; 2. Kategória próza – mládež od 10 do 18 rokov; 3. Kategória esej – dospelí od 23 do 35 rokov

 
Uverejnené: 3. 6.2019; aktualizované: 10. 10. 2019)