JAŠÍKOVE KYSUCE 2019 (Uzávierka: 15. októbra 2019)

JAŠÍKOVE KYSUCE 2019 (Uzávierka: 15. októbra 2019)

51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov

Organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor, Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže, Literárny fond, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Kysucká kultúrna nadácia a spoluorganizátori: mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka

vyhlasujú

Celoslovenskú literárnu súťaž

JAŠÍKOVE KYSUCE 2019
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

***

Súťažné príspevky sa budú postupne uverejňovať na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Literárneho fondu.

Termín uzávierky: Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2019. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 28. – 29. 11. 2019.

Podmienky súťaže: Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov so svojimi krátkymi prózami: 1. Kategória próza – dospelí od 18 do 35 rokov; 2. Kategória próza – mládež od 10 do 18 rokov; 3. Kategória esej – dospelí od 23 do 35 rokov

V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad.

Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu – mladí prozaici od 10 do 35 rokov, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max. 10 normostrán formátu A4). Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).

So súťažným príspevkom treba zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku.

Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ po dobu jej trvania.

Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

Mediálni partneri: KYSUCE – Nezávislý týždenník Kysučanov, MY – Kysucké noviny, DOTYKY – časopis pre mladú literatúru a umenie, OROL TATRANSKÝ – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, LITERÁRNY TÝŽDENNÍK – časopis Spolu slovenských spisovateľov, KTV – Kysucká televízia, mojeKysuce.sk

 

Mgr. HELENA PAGÁČOVÁ, koordinátor KVČ
Kysucká knižnica v Čadci

 

(Zdroj:: e-mial, adresát: LT,  31. 5. 2019; aktualizované: 10. 10. 2019)