Po 53. ročníku Chalupkovho Brezna: Čo s učiteľmi našimi...

31.10.2022 11:53

V každodennej mediálnej rozprave a vo vyjadrovaní politikov na tému školstvo zaznievajú najmä cifry, určujúce možnosti jeho súčasnej existencie, nehovoriac o jeho rozvoji. Áno, bez peňazí nemožno žiť či prežívať, no kde sa v tomto nachádza človek – na jednej strane žiak či študent, na strane druhej učiteľ? Vedomosti, informácie, učebné plány, metodika, vybavené priestory sú iste určujúce, ale bez zanietenia, energie, tvorivosti a citovej výbavy učiteľa nenaplnené človečinou. Raz v roku možno nájsť aspoň iskierku nádeje a odpovede na položené otázky v meste pod Nízkymi Tatrami – v Brezne. Od roku 1968 trvá jedinečné podujatie – celoslovenská prehliadka záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno...

JANA BORGUĽOVÁ

(ČÍTAŤ VIAC)