Zľava Anton Hykisch, Anna Šikulová a Štefan Cifra na prezentácii knihy Tatiany Jaglovej Šialený nápad v Zichyho paláci 13. 10. 2015. Foto: Š. Cifra

Zľava Anton Hykisch, Anna Šikulová a Štefan Cifra na prezentácii knihy Tatiany Jaglovej Šialený nápad v Zichyho paláci 13. 10. 2015. Foto: Š. Cifra