Zľava Anton Hykisch, Tatiana Jaglová, Anna Šikulová a Ivan Szabó. Prezentácia knihy Tatiany Jaglovej Šialený nápad v Zichyho paláci 13. 10. 2015. Foto: Š. Cifra

Zľava Anton Hykisch, Tatiana Jaglová, Anna Šikulová a Ivan Szabó. Prezentácia knihy Tatiany Jaglovej Šialený nápad v Zichyho paláci 13. 10. 2015. Foto: Š. Cifra