Svet poézie Štefana Cifru a Borisa Brendzu. Hudobné trio v zložení Alžbeta Struňáková, Nikola Ovčarovičová a Mária Pindešová. V-Klub 9.10. 2015. Foto: Margaréta Cifrová

Svet poézie Štefana Cifru a Borisa Brendzu. Hudobné trio v zložení Alžbeta Struňáková, Nikola Ovčarovičová a Mária Pindešová. V-Klub 9.10. 2015. Foto: Margaréta Cifrová