Úvod podujatia Svet poézie štefana Cifru a Borisa Brendzu. Zľava Peter Jaroš, Štefan Cifra a Boris Brendza. V-Klub 9.10. 2015. Foto: Margaréta Cifrová

Úvod podujatia Svet poézie štefana Cifru a Borisa Brendzu. Zľava Peter Jaroš, Štefan Cifra a Boris Brendza. V-Klub 9.10. 2015. Foto: Margaréta Cifrová