Uvedenie do života knižky mladej slovenskej vojvodinskej poetky Miroslavy Demkovej (v strede) Pokrčené verše. Vľavo Viera Benková, vpravo riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko. Klub SS 3. 7. 2015. Foto: Štefan Cifra

Uvedenie do života knižky mladej slovenskej vojvodinskej poetky Miroslavy Demkovej (v strede) Pokrčené verše. Vľavo Viera Benková, vpravo riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko. Klub SS 3. 7. 2015. Foto: Štefan Cifra