Literárne mosty Slovensko – Srbsko. Klub slovenských spisovateľov 3. 7. 2015. V strede čestný predseda SSS Jaroslav Rezník, vľavo členka Predstavenstva Magrita Ivaničková.Foto: Štefan Cifra

Literárne mosty Slovensko – Srbsko. Klub slovenských spisovateľov 3. 7. 2015. V strede čestný predseda SSS Jaroslav Rezník, vľavo členka Predstavenstva Magrita Ivaničková.Foto: Štefan Cifra