Zľava: Štefan Cifra, Pavel Obrcian, Paul Memo Ermite, Boris Brendza, Vlastimil Fabišík, Ján Tazberík, Peter Lipták a Alexander Scholz

Zľava: Štefan Cifra, Pavel Obrcian, Paul Memo Ermite, Boris Brendza, Vlastimil Fabišík, Ján Tazberík, Peter Lipták a Alexander Scholz