Zľava: Pavel Obrcian, Paul Memo Ermite, Miroslava Bilačičová, Boris Brendza, Vlastimil Fabišík, Ján Tazberík, Štefan Cifra, Alexander Scholz a Peter Lipták

Zľava: Pavel Obrcian, Paul Memo Ermite, Miroslava Bilačičová, Boris Brendza, Vlastimil Fabišík, Ján Tazberík, Štefan Cifra, Alexander Scholz a Peter Lipták