Vydavateľ Rudolf Belan a literárny vedec Vincent Šabík. Poetický pondelok Mikuláša Kováča 11. 5. 2015. Foto: Vlado Kolesár

Vydavateľ Rudolf Belan a literárny vedec Vincent Šabík. Poetický pondelok Mikuláša Kováča 11. 5. 2015. Foto: Vlado Kolesár