Vľavo riaditeľ Vydavateľstva SSS R. Michelko, v strede spisovateľa a redaktor Dušan Mikolaj, vpravo básnik a šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra. Poetický pondelok Mikuláša Kováča 11. 5. 2015. Foto: Vlado Kolesár

Vľavo riaditeľ Vydavateľstva SSS R. Michelko, v strede spisovateľa a redaktor Dušan Mikolaj, vpravo básnik a šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra. Poetický pondelok Mikuláša Kováča 11. 5. 2015. Foto: Vlado Kolesár