Románsky jednoloďový kostolík sv. Michala z 12. stor. na svahu cintorína v Klížskom Hradišti, časti obce Veľký Klíž

Románsky jednoloďový kostolík sv. Michala z 12. stor. na svahu cintorína v Klížskom Hradišti, časti obce Veľký Klíž