Hrob slovenského spisovateľa Ladislava Ťažkého na cintoríne v časti obce Veľký Klíž Klížske Hradište

Hrob slovenského spisovateľa Ladislava Ťažkého na cintoríne v časti obce Veľký Klíž Klížske Hradište