Milan Kenda. Kolokvium Ján Čomaj a Literatúra faktu 17. 4. 2015 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Foto: Štefan Cifra

Milan Kenda. Kolokvium Ján Čomaj a Literatúra faktu 17. 4. 2015 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Foto: Štefan Cifra