Mária Bátorová a Ján Čomaj. Kolokvium Ján Čomaj a Literatúra faktu 17. 4. 2015 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Foto: Štefan Cifra

Mária Bátorová a Ján Čomaj. Kolokvium Ján Čomaj a Literatúra faktu 17. 4. 2015 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Foto: Štefan Cifra