Zľava: Ján Tazberík tajomník SSS, Miroslav Bielik, predseda SSS, Boris Brendza, šéfredaktor Dotykov, a Roman Michelko, riaditeľ VSSS. Vydavateľský deň SSS 21. 3. Foto © Štefan Cifra

Zľava: Ján Tazberík tajomník SSS, Miroslav Bielik, predseda SSS, Boris Brendza, šéfredaktor Dotykov, a Roman Michelko, riaditeľ VSSS. Vydavateľský deň SSS 21. 3. Foto © Štefan Cifra