Hľadisko Vydavateľského dňa SSS v Zichyho paláci v Bratislave 21. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra

Hľadisko Vydavateľského dňa SSS v Zichyho paláci v Bratislave 21. 3. 2017. Foto © Štefan Cifra